عرضه اسمارت فون 7 دلاری Freedom 251 از فردا در هندوستان آغاز می شود.
یک موبایل ساز محلی در کشور هندوستان، از فردا عرضه سراسری ارزان ترین اسمارت فون دنیا را آغاز می کند. عرضه ای که انتظار می رود با آغاز آن تعداد کاربران موبایل های این شرکت تا مرز ۲۰۰ میلیون نفر افزایش یابد. شرکت هندی Ringing…