معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

معاون وزیر راه و شهر سازی از انعقاد قرار داد همکاری ساخت مسکن مدرن کم انرژی‌بر با رویکرد انتقال تکنولوژی با کشور آلمان خبر داد.

به گزارش ایلنا در کرج، محسن نریمان، در حاشیه بازدید هیات آلمانی به سرپرستی قائم مقام وزیر راه و  ساختمان و محیط زیست این کشور از شهر جدید هشتگرد، هدف از سفر و بازدید هیات آلمانی از این شهر جدید را، مطالعه، طراحی و انتقال تکنولوژی سیستمهای کم‌انرژی‌بر و چگونگی بکارگیری انرژی‌های نو در ساختمان‌ها در راستای کاهش مصرف انرژی کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این هیات به دعوت وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور، به ایران سفر کرده است گفت: خروجی سفر این هیئت، انعقاد قرارداد همکاری بین ایران و آلمان در بخش ساختمان و ساخت مسکن های مدرن کم انرژی‌بر در آینده خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی محسن نریمان
نرم افزار موبایل ایلنا