تغییر گذرواژه

در هر زمانی می‌توانید گذرواژه حساب Google خود را تغییر دهید. توصیه می‌کنیم برای حفظ امنیت بیشتر حسابتان، مرتب گذرواژه‌تان را تغییر دهید.


در ابتدا گزینه My Account را انتخاب کنید.

آموزش عوض کردن رمز جیمیل


سپس بر روی گزینه .Signing in to Google

آموزش عوض کردن رمز جیمیل


بر روی گزینه password کلیک کنید.


آموزش عوض کردن رمز جیمیل


رمز اولیه جمیلتان را وارد کنید.


آموزش عوض کردن رمز جیمیل


در این قسمت رمز جدید را وارد کرده و روی گزینه change Password کلیک کنید .


آموزش عوض کردن رمز جیمیل


بدین صورت رمز جیمیلتان تغییر کرد.

مهم: اگر دستگاه شما دارای Android نسخه ۵٫۰ یا بالاتر است و باید به تنظیمات کارخانه بازنشانی شود، پس از تغییر گذرواژه‌تان، برای بازنشانی دستگاه، باید ۷۲ ساعت صبر کنید. به دلایل امنیتی، تا ۷۲ ساعت پس از تغییر گذرواژه حساب، نمی‌توانید از آن برای راه‌اندازی دستگاه پس از بازنشانی استفاده کنید. با نحوه محافظت از دستگاه آشنا شوید.

شرایط لازم برای گذرواژه

گذرواژه حساب Google باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد. گذرواژه می‌تواند شامل این موارد باشد:

  • حروف بزرگ و کوچک. گذرواژه‌ها به بزرگی و کوچکی حروف حساسند، بنابراین «G» با «g» فرق می‌کند.
  • اعداد
  • این علامت‌ها: " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • فاصله

به خاطر داشته باشید، نمی‌توانید از یک گذرواژه مربوط به سال گذشته دوباره استفاده کنید. همچنین برخی از گذرواژه‌ها را که به راحتی حدس زده می‌شوند، مانند «۱۲۳۴۵۶۷۸»، مسدود کرد‌ه‌ایم.