بدون هیچ مقدمه ای شروع میکنیم !

اولین گزینه سمت چپ صفحه مانیتور شما که البته در فوتوشاپ هستید مربوط به تغییر سایز و حرکت قسمتی چیده شده از عکس کاربرد دارد که البته اگر شما با گزینه دوم و سوم و چهارم قسمتی از عکس را ببرید و در عکسی دیگر بخواهید ببرید شاید در عکس جدید که آن را میبرید عکس بریده شده شاید بزرگ تر و شاید هم کوچک تر باشد و برای شما هم هیچ گزینه ای در مورد بزرگ کردن و کوچک کردن عکس برای شما نمیاید در این حالت شاید گزینه show transrorm controls تیک نخورده است .همان طور که گفته شد گزینه دوم برای چیدن قسمتی از عکس بر اساس شکل های حندسی استفاده میشود مثلا شما میخواهید قسمتی از یک عکس را که به طور دایره ای است را ببرید میتوانید از این گزینه استفاده کنید .گزینه سوم هم همان کار گزینه دوم را انجام میدهد ولی این بار با استفاده از گزینه سوم میتوانید خودتان قسنتی از عکس را به طور دستی ببرید البته گزینه سوم دارای سه گزینه است که گزینه اول برای برش دستی به کار میرود و شما با این ابزار میتوانید قسمتی از عکس را به طور دستی ببرید و دومین قسمت برای این  است که شما میتوانید با ضربه زدن روی هر قسمت یک خط رسم کنید و براساس آن خط ها قسمتی از عکس را بچینید و قسمت سوم هم برای چیدن است که بر اساس رنگ به طور خودکار قسنتی از عکس که رنگی متفاوت دارد را یچینید !قسمت چهارم هم از دو قسمت تشکیل شده که اولین قسمت برای انتخواب و چیدن قسمتی از عکس با استفاده از تغییر رنگ است ولی این بار با استفاده از یک کلید در قسمتی از عکس که رنگ متفاوتی دارد و قسمت دومش هم همین کار را میکند !قسمت پنجم برای چیدن یک قسمت از عکس و کار کردن روی فقط همان قسمت کاربرد دارد و از سه گزینه تشکیل میشوم که اولی همان بود که توضیح دادم و قسمت دوم برای وب سایت ها استفاده میشود که خودم هم کاربرد دقیقش را نمیدانم و قسمت سوم هم برای وب است که مثلا من عکسی را میخواهم درون وب بگذارم و میخواهم کاری بکنم که اگر مثلا بازدید کننده وب روی قسمتی که من قبلا با این قسمت تنظیم کرده ام کلیک کند مثلا برایش سایتی باز شود یا هر چیز دیگری و کارایی این قسمت به این گونه است که شما با اننتخواب کردن این قسمت هر جای از عکس کافیست دو بار روی همان جا کلیک کنید .قسمت ششم هم از پنج گزینه تشکیل شده است که اولی برای به نمایش دادن رنگ دقیق قسمتی از عکس به کار میرود و دومی هم همین طور ولی دومی به صورت درصدی میگوید مثلا در این رنگ 5 درصد رنگ قرمز وجود دارد . قسمت سومش هم خط کش است و نشان میدهد که هر قسمت عکس شما چند سانت است و سومی هم در وب کارایی دارد به طوری که شما گوشه ای از عکس کلیک میکنید و برای شما گوشه سمت راست صفحه یک گزینه وورد می آورد و شما میتواننید چیزی بنویسید و دکمه اینتر را بزنید در این صورت اگر بازدید کننده وب شما روی همان جا کلیک کند نوشته شما برایش به نمایش در می آید و گزینه پنجم هم شماره زنی است مثلا عکسی داریم که از ده قسمت تشکیل شده شما با استفاده از این ابزار میتوانید هر کدام را از یک تا بی نهایت شماره گذاری کنیدگزینه هفتم از چهار قسمت تشکیل شده که اولین گزینه برای از بین بردن جوش های صورت و لکه های اضافی صورت به کار میروم برای مثال شما این ابزار را انتخواب میکنید و با یک کلید روی جوش میتوانید ببینید که جوش محو شده و دومین قسمت هم برای کپی کردن یک قسمت از عکس در قسمتی دیگر مثلا شما این ابزار را انتخواب میکنید و با گرفتن دکمه آلت روی جایی که میخواهید کپی شود یک کلیک میکنید حالا دکمه آلت را رها کنید و هر جایی که میخواهید قسمت انتخواب شده کپی شود موس را به صورت چرخشی بکشید و قسمت سوم هم برای چیدن به صورت دستی استفاده میشود و قسمت چهارم هم برای قرمزی چشم است .