از طریق سایت زیر میتوانید شما هم برای سایت و وبلاگ خودتان یک گیفت بسازید .

https://imgflip.com/images-to-gif