منوی اصلی:

۵۵۵#*

اتصال به اپراتور:

-

خرید بسته‌های اینترنت:

۵#*۵۵۵*

اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه:

۴#*۱*۵۵۵*

استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت:

۴#*۱*۵۵۵*

بسته ترکیبی من:

۵#*۵*۵۵۵*

استعلام مانده حساب:

۲#*۱*۵۵۵*

منوی تغییر زبان:

۳#*۴*۵۵۵*

تغییر زبان به فارسی:

۱#*۳*۴*۵۵۵*

تغییر زبان به انگلیسی:

۲#*۳*۴*۵۵۵*

منوی خدمات ام‌تی‌ان ایرانسل:

-

فعال‌سازی پیام‌گیری صوتی:

۱#*۵*۴*۵۵۵*

فعال‌سازی تماس‌های ناموفق:

۲#*۵*۴*۵۵۵*

حذف تمامی خدمات پیام‌گیر:

۳#*۵*۴*۵۵۵*

درخواست تنظیمات MMS

۱#*۴*۵۵۵*

درخواست تنظیمات اینترنت همراه:

۲#*۴*۵۵۵*

شارژ مجدد:

*۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#

شارژ شگفت‌انگیز:

*۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#

سرویس خط به خط:

*۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#

منوی تغییر طرح تعرفه:

۳#*۵۵۵*

طرح تعرفه اعتباری:

۴#*۳*۵۵۵*

انتقال از اعتباری به دائمی:

۹#*۱*۵۵۵*

طرح تعرفه تشویقی:

۳#*۵۵۵*

طرح تعرفه فعلی:

۸#*۳*۵۵۵*

                              
                    منبع:www.irancell.ir